Digitaal Ontmoetingspunt Glanerbrug heet Glanerbrug-Digitaal

De afgelopen periode heeft het voorlopig bestuur van onze stichting i.o. nagedacht over een passende en pakkende naam. Vanaf nu gaan we als GLANERBRUG-DIGITAAL door het leven. Hans Schildkamp heeft ons aan een passend en pakkend logo geholpen. Hans heeft jarenlange ervaring in de grafische vormgeving en we zijn hem dankbaar dat hij ons hier mee weer … Meer lezen

Werving fondsen

Dit weekend (04-01-2020) is er een aanvraag voor financiële ondersteuning uitgegaan naar Jij Maakt De Buurt Glanerbrug. We hebben een bedrag aangevraagd dat het ons mogelijk maakt om in dit oprichtingsjaar een website realiseren waarop Glanerbruggers elkaar kunnen ontmoeten, informatie kunnen delen en met elkaar in gesprek kunnen gaan.

We hopen natuurlijk dat onze aanvraag gehonoreerd zal worden.

Een oprichtingsjaar is in financiële zin immers altijd een uitdaging. Er zijn dan nog geen inkomsten terwijl er al wel uitgaven zijn.

Ondanks de belangeloze inzet van onze (nog te werven) vrijwilligers zullen we in ieder geval kosten maken voor het maken van een  ontwerp voor de website en het hosten van de website. Ook zal er worden ingezet op het oprichten van een stichting waarbinnen onze  vrijwilligers zonder zorgen en in een een gestructureerde omgeving hun ‘ werk’ kunnen doen. Ook dat kost geld.

Je vindt onze aanvraag op de website van ” jij maakt de buurt” terug. Wanneer we meer weten zullen we dat op deze website bekend maken.

Verslag informatieavond 26 november 2019

Dit is het verslag van de eerste informatieavond over het Digitaal Ontmoetingspunt Glanerbrug (DOG) op 26 november 2019 Dit vormt één geheel met de presentatie. Met dank aan de Hut die vergaderruimte en koffie ter beschikking stelde. INHOUD DOG (is) te vergelijken met hallolosser.nl en borneboeit.nl Platform op internet waar Glanerbrug elkaar in de meeste … Meer lezen

26 November eerste informatieavond Digitaal Ontmoetingspunt Glanerbrug

Dinsdag 26 november vindt er een eerste informatieavond over het Digitaal Ontmoetingspunt Glanerbrug plaats. Voor deze avond nodigen we verenigingen, organisaties, instellingen, bewoners en ondernemers uit in gesprek te gaan over een nog op te richten Digitaal Ontmoetingspunt voor het dorp Glanerbrug. Doel van de avond is de behoefte aan een dergelijk platform te inventariseren … Meer lezen